חברת רם – ק.ר.מ.   מציעה שרותי ניהול ואחזקת מבנים מקיפה למבנים  ובניינים, על כל מערכותיו האלקטרו-מכאניות והמערכות הייעודיות

(מעליות, כיבוי אש בקרת מבנה וכו') של המבנה, ובנוסף אחזקה כללית.

חברתנו  מציעה פתרונות איכותיים לכל תחומי הניהול והאחזקה השוטפים בכל מערך הבניין.

ניקיון, גינון, הדברה, אחזקת מעליות + ביטוח ובדיקת מומחה תקופתית, תשלומי חשמל ומים, ביטוח צד ג'.

טיפול שוטף במערכות: חשמל, משאבות מים , גנראטורים, צוברי סולר, מיזוג אויר, כיבוי אש, בריכות שחיה, בריכות מים, מזרקות , נקודות צבירת פסולת וכו '.

חברתנו מבצעת מעקב אחר ביצוע הפעולות ע"י דיווחים תקופתיים / חודשיים ממוחשבים, ליווי הפרויקט והעבודה מבוצעים ע"י שילוב צוותים מקצועיים המותאמים לפי דרישה. באנשי הצוות עומדים מהנדסים / הנדסאים / טכנאים בכירים הכפופים למנהלי הפרויקט.

הקמה ותפעול מערך לוגיסטי ייעודי לפרויקט: הנתמך על ידי מערכות מידע, כולל מערכות ניהול מלאי, מערכות שירות במרכז המידע ותשתיות מחשוב. ניהול מלא של כל הספקים הקשורים בפרויקט: תוך ביצוע תיאום מלא בין מספר ספקים בתחומים משלימים ומשיקים. תכנון מצבת כוח אדם לפרויקט והקצאת עובדים: תכנון תמהיל עובדים בהתאמה לצורכי הפרויקט; איתור עובדים, אבחון וגיוס כוח אדם; הקצאת העובדים לפרויקט על פי התמהיל שנקבע; הכשרת עובדים; שיבוץ עובדים על פי משימות ופריסה לאזורים גיאוגרפיים.